Кредитиране

Примерен договор за заем на автомобил, сключен между физическо и юридическо лице

Радостин Валеов
Примерен договор за заем на автомобил, сключен между физическо и юридическо лице   Кредитополучателят е длъжен да застрахова Имуществото срещу рисковете от „Кражба“ и „Щети“...