Финанси

Документи за кредит

admin
Необходими документи за отпускане на банков или небанков кредит Необходими документи за отпускане на ипотечен кредит Удостоверение за семейно положение и членове на семейството Лична...

Основни ползи от кредитната карта

admin
Ето няколко основни ползи от използването на кредитната карта! Ще изградите кредитна история Трябва да установите силен кредитен списък, за да получите достъп до други...

Какво е пипс?

admin
Какво е пипс(pips)? Друго основно понятие, използвано във валутната търговия, е пипе (pips). Това е най-малкото измение на котировките на валутните курсове. Например, ако USD/CHF...