Финанси

Осигуряване на достойно заплащане и защита на трудовите права

Икономическата стабилност в България е тясно свързана с осигуряването на достойно заплащане и защитата на трудовите права на работещите. В последните години ниските доходи и влошените условия на труд са сред основните проблеми, пред които са изправени българските работници.

Какво е важно да променим?

Трудовата среда в България се характеризира с множество проблеми, които засягат качеството на живот и сигурността на работещите.

 • Ниски заплати и високи цени: Заплатите в България остават значително по-ниски от тези в други европейски страни, докато цените на основните стоки и услуги са сравними със средноевропейските. Това създава сериозни трудности за работещите хора, които едва свързват двата края.
 • Недостатъчна подкрепа от държавата за работещите, което води до недостатъчни доходи и лоши условия на труд. Много от социалните програми са недостатъчно финансирани и не обхващат всички нуждаещи се.
 • Огромни печалби на корпорациите за сметка на работещите: Големите корпорации в България реализират значителни печалби, но това не се отразява на възнагражденията на техните служители. Въпреки увеличението на печалбите, заплатите на работещите остават ниски, а условията на труд често са незадоволителни.
 • Несигурност на заетостта: Високият дял на временната и нестандартната заетост създава несигурност и нестабилност за много работници, които често са лишени от социални придобивки и възможности за кариерно развитие.
 • Неспазване на трудовото законодателство: Въпреки съществуващата законодателна рамка, неспазването на трудовото законодателство остава сериозен проблем, особено в малките и средни предприятия и в сивия сектор на икономиката. Това се изразява в неизплащане на заплати, прекомерно работно време, липса на договори и социални осигуровки, както и в нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Психосоциални рискове: Стресът, прекомерното натоварване и други психосоциални рискове стават все по-разпространени на работното място, особено във връзка с високите изисквания, липсата на контрол и подкрепа, както и с несигурността на заетостта.
 • Демографски предизвикателства: Застаряването на населението и намаляването на раждаемостта водят до недостиг на работна ръка в някои сектори и до затруднения при осигуряването на социални услуги и пенсии.
  Как да започнете работа като финансов консултант

Основни предложения за подобряване на условията на труд и повишаване на доходите

За да се справим с тези предизвикателства и да осигурим по-добро бъдеще за всички граждани, е необходимо да се предприемат конкретни мерки и реформи.

 • Повишаване на минималната работна заплата

Увеличението е ключова мярка за подобряване на доходите на най-уязвимите групи от населението. Това ще помогне на работещите бедни да постигнат по-добър стандарт на живот.

 • Облагане на свръхпечалбите на големите корпорации

Облагането на свръхпечалбите на големите корпорации ще осигури допълнителни средства за финансиране на социални програми и подпомагане на работещите хора. Тези средства могат да бъдат използвани за повишаване на заплатите и подобряване на условията на труд.

 • Фонд за подпомагане на уязвимите групи

Фондът „Солидарност“ да предоставя финансова помощ на най-уязвимите групи от населението, като работещите бедни и самотните родители. Това ще помогне за намаляване на неравенствата и подобряване на социалната справедливост.

 • Таван на надценките на основни хранителни продукти

Въвеждането на таван на надценките на основни хранителни продукти ще помогне за контролиране на цените и осигуряване на достъп до основни стоки за всички граждани.

 • Таван на банковите такси

Таванът на банковите такси ще намали разходите за финансови услуги и ще помогне на работещите хора да запазят по-голяма част от своите доходи.

 • Социална поносимост на цените на тока, водата, природния газ и парното

Регулирането на цените на основните комунални услуги ще помогне за намаляване на разходите на домакинствата и ще подобри качеството на живот на работещите хора.

 • Закон за частния фалит и необлагаем минимум

Приемането на закон за частния фалит ще осигури възможност за нов старт на хората със сериозни финансови затруднения. Въвеждането на необлагаем минимум ще увеличи разполагаемия доход на работещите и ще помогне за намаляване на бедността.

Коалиция „Солидарна България“ стои твърдо зад тези идеи и ще работи в насока за тяхното прилагане, за да осигури по-добри условия за живот и труд на всички граждани. Подкрепете „Солидарна България“ на предстоящите избори на 9 юни, за да изградим заедно по-справедливо и солидарно общество, в което всеки работещ човек получава достойно възнаграждение и защита на своите права.

 • Ниски заплати и високи цени: Заплатите в България остават значително по-ниски от тези в други европейски страни, докато цените на основните стоки и услуги са сравними със средноевропейските. Това създава сериозни трудности за работещите хора, които едва свързват двата края.
 • Недостатъчна подкрепа от държавата за работещите, което води до недостатъчни доходи и лоши условия на труд. Много от социалните програми са недостатъчно финансирани и не обхващат всички нуждаещи се.
 • Огромни печалби на корпорациите за сметка на работещите: Големите корпорации в България реализират значителни печалби, но това не се отразява на възнагражденията на техните служители. Въпреки увеличението на печалбите, заплатите на работещите остават ниски, а условията на труд често са незадоволителни.
 • Несигурност на заетостта: Високият дял на временната и нестандартната заетост създава несигурност и нестабилност за много работници, които често са лишени от социални придобивки и възможности за кариерно развитие.
 • Неспазване на трудовото законодателство: Въпреки съществуващата законодателна рамка, неспазването на трудовото законодателство остава сериозен проблем, особено в малките и средни предприятия и в сивия сектор на икономиката. Това се изразява в неизплащане на заплати, прекомерно работно време, липса на договори и социални осигуровки, както и в нарушаване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
 • Психосоциални рискове: Стресът, прекомерното натоварване и други психосоциални рискове стават все по-разпространени на работното място, особено във връзка с високите изисквания, липсата на контрол и подкрепа, както и с несигурността на заетостта.
 • Демографски предизвикателства: Застаряването на населението и намаляването на раждаемостта водят до недостиг на работна ръка в някои сектори и до затруднения при осигуряването на социални услуги и пенсии.
  Международни доставки: Избягване на често срещани проблеми и предизвикателства

Предложения за подобряване на условията на труд и повишаване на доходите

За да се справим с тези предизвикателства и да осигурим по-добро бъдеще за всички граждани, е необходимо да се предприемат конкретни мерки и реформи.

 • Повишаване на минималната работна заплата

Увеличението е ключова мярка за подобряване на доходите на най-уязвимите групи от населението. Това ще помогне на работещите бедни да постигнат по-добър стандарт на живот.

 • Облагане на свръхпечалбите на големите корпорации

Облагането на свръхпечалбите на големите корпорации ще осигури допълнителни средства за финансиране на социални програми и подпомагане на работещите хора. Тези средства могат да бъдат използвани за повишаване на заплатите и подобряване на условията на труд.

 • Фонд за подпомагане на уязвимите групи

Фондът „Солидарност“ да предоставя финансова помощ на най-уязвимите групи от населението, като работещите бедни и самотните родители. Това ще помогне за намаляване на неравенствата и подобряване на социалната справедливост.

 • Таван на надценките на основни хранителни продукти

Въвеждането на таван на надценките на основни хранителни продукти ще помогне за контролиране на цените и осигуряване на достъп до основни стоки за всички граждани.

 • Таван на банковите такси

Таванът на банковите такси ще намали разходите за финансови услуги и ще помогне на работещите хора да запазят по-голяма част от своите доходи.

 • Социална поносимост на цените на тока, водата, природния газ и парното
  Как да получите безвъзмезден кредит?

Регулирането на цените на основните комунални услуги ще помогне за намаляване на разходите на домакинствата и ще подобри качеството на живот на работещите хора.

 • Закон за частния фалит и необлагаем минимум

Приемането на закон за частния фалит ще осигури възможност за нов старт на хората със сериозни финансови затруднения. Въвеждането на необлагаем минимум ще увеличи разполагаемия доход на работещите и ще помогне за намаляване на бедността.

Коалиция „Солидарна България“ стои твърдо зад тези идеи и ще работи в насока за тяхното прилагане, за да осигури по-добри условия за живот и труд на всички граждани. Подкрепете „Солидарна България“ на предстоящите избори на 9 юни, за да изградим заедно по-справедливо и солидарно общество, в което всеки работещ човек получава достойно възнаграждение и защита на своите права.

Вижте още

Как да печелим пари от вкъщи

Международни доставки: Избягване на често срещани проблеми и предизвикателства

Радостин Валеов

Финансова грамотност за начинаещи – полезни съвети

admin