Кредитиране

Най-изгодната лихва в България

Как да намерим и сравним най-изгодни кредити с ниска лихви в България?

Броят на небанковите заеми, взети от българите, се увеличава всяка година. В този пост ще разгледаме заемите с най-изгодната лихва от банковите и небанковите финансови компании. Въпреки факта, че тези термини често се използват като синоними, банковият и небанковият заем, са два напълно различни вида финансови продукти. Те се различават почти във всеки аспект – от правилата до предоставяне до начина на връщане и мерките при просрочие. Как да разграничим горните задължения по най-лесния начин?

 

Кой вид заем е с най-изгодната лихва?

Понятието за заем във финансовия сектор има много широко значение, което надхвърля обикновената парична транзакция. Заемът се отнася до отпускане на определена сума пари, като условията за възстановяване могат да бъдат различни.

Най-популярното определение, което описва формалното основание за заем, е следното. Според съдържанието му, заемодателят прехвърля на името на кредитополучателя дадена сума пари, която последният се задължава да върне след посочен период. Погасяването на заема трябва да бъде в еднократна форма или на няколко пъти. Разсроченото плащане може да се извършва на седмична или на месечна база.. Освен това, когато теглите заем лихвата не определяща за крайната сума, която ще трябва да платите. Ето защо се поинтересувайте колко е ГПР на избраната от вас оферта, а не само лихвата. ГПР включва лихвата, таксите, комисионните и евентуално застраховките.

  Инвестиция в ново жилище: Потребителски кредит или спестяване?

 

Какво е безплатен заем?

Кредитополучателят е длъжен да върне размера на кредита. Освен него той обикновено плаща лихви, комисиони или такси. Лихвеният процент при банковите дружества е по-малък от колкото при фирмите, но пък банките удържат такси и комисионни.

Прехвърлянето на заетата сума с лихва или безплатно е отговорност единствено на заемодателя. Безплатният заем е популярна практика сред близки роднини и приятели. Небанковите компании, за които интересът е гаранция за финансова стабилност, не могат да си позволят този комфорт.

В зависимост от предпочитанията на двете заинтересовани страни, договорът за заем може да бъде обезпечен със залог, запис на заповед, гаранция или доброволно  изпълнение.

Когато става въпрос за това коя е най-изгодната лихва, разбира се това е лихвата от 0%. Такива заеми се отпускат на нови клиенти като промоционални оферти.

 

 

Вижте още

Как да получите безвъзмезден кредит?

Радостин Валеов

Заеми без трудов договор: Съвети за кредитополучатели

Радостин Валеов

Как да се отървете от заеми законно

Радостин Валеов