Кредитиране

Какво е добре да знаем за депозитите през 2023?

Депозитите за последните 10 години у нас са се променили драстично. Размера на вложените пари на практика се е удвоил, което показва тенденциите и желанията на много хора да спестяват и да влагат парите си на депозит.

Дали обаче знаете достатъчно за естеството на депозитите на tbi bank? В следващите редове ще ви запознаем с пътя на промените, който са извървели депозитите от 2012 г. до днешни дни, както и с най-важните неща, които е добре да имате предвид относно тях.

Какво се е променило от 2012 до днес?

Депозитите на домакинствата в банки са се увеличили двойно. Към 31 декември 2012 година те са възлизали на 35.8 млрд. лв. В края на миналата 2022 година депозитите са били 74.78 млрд. лв.

През последните години има много ясно изразена тенденция по намаляване на лихвите по спестяванията. Конкретното изражение на този показател сочи, че през 2012 година банките са изплатили 1.367 млрд. лева. През 2022 година сумата по платени лихви е само 43 млн. лв.

Средната сума на депозити през 2012 година е 2767 лева. През 2022 г. тя се е увеличила до 8095 лева. Има и значим ръст в броя на депозити със сума над 100 000 лева. Днес те са над 107 000, докато през 2012 г. са били само малко над 32 000.

  Можем ли да кандидатстваме за кредит от чужбина

Средната сума на големите влогове е намаляла от 230 хиляди лева през 2012 г. до 208 хиляди лева през 2022 г. Тук обаче следва да се направи уточнението, че много ползватели на спестовни продукти разпределят своите средства в различни банки с цел защита на влогове от Фондът за гарантиране на влогове за суми до 196 000 лева.

Какво е най-важно при депозитите?

Не е тайна, че повечето клиенти на финансови институции първо се интересуват от лихвения процент. Това е първото нещо, за което те питат, когато искат да се възползват от депозит. Но практиката сочи, че има множество други важни фактори:

  • Колко е сумата, която ще се депозира?
  • Каква е валутата?
  • За какъв срок се внася?
  • Дали ще се довнасят суми по време на депозита?
  • Как ще се получава лихвата – авансово, периодично, в края на срока?

Една идея, която експертите обикновено дават, е някаква част от спестяванията да се държат на спестовна сметка или депозит с кратък срок. Така може да се покрие риск от непредвидени разходи. Другата част от парите могат да се държат на дългосрочен депозит с цел максимизиране ефекта на инвестицията.

Лихвен процент

Това, което трябва да знаете, като клиенти с депозит, е колко е лихвеният процент и какъв е начина на неговото формиране. Дали лихвата е фиксирана за целия период или може да се променя от страна на банката? Ако лихвата нараства, проверете ефективния годишен лихвен процент, защото в противен случай може да се заблудите колко точно ще ви донесат парите за този срок.

  Кредити за пенсионери - всичко, което трябва да знаете за тях

Какви са някои от добрите практики при откриване и обслужване на депозит?

  • Без такса за откриване на депозитна сметка, както и без такса за теглене на парични средства от нея
  • Възможност за довнасяне на пари по съществуващ депозит
  • Възможност за предсрочно прекратяване – при този случай обикновено банката начислява лихва с текущ лихвен процент за разплащателни сметки
  • Автоматично подновяване на депозита при падеж

Интернет банкиране

Голямо удобство за клиента е наличието на опция за интернет банкиране. Това важи и за управление на депозитите, защото може да се внася допълнителна сума, да се проверява натрупаната лихва и прочее.

Както и при други банкови продукти, вие може да се възползвате максимално много от депозитите, като прегледате внимателно условията и договора си . Ако нещо е неясно, потърсете допълнително информация и се допитайте до банковите експерти за да изберете най-добрата спестовна/депозитна услуга за вас.

Вижте още

Кредити със сигурно одобрение

Радостин Валеов

Договор за кредит

Радостин Валеов

Разходи при рефинансиране на ипотечен кредит

Радостин Валеов