Финанси

Документи за кредит

admin
Необходими документи за отпускане на банков или небанков кредит Необходими документи за отпускане на ипотечен кредит Удостоверение за семейно положение и членове на семейството Лична...

Какво е пипс?

admin
Какво е пипс(pips)? Друго основно понятие, използвано във валутната търговия, е пипе (pips). Това е най-малкото измение на котировките на валутните курсове. Например, ако USD/CHF...