Финанси

Какво е пипс?

admin
Какво е пипс(pips)? Друго основно понятие, използвано във валутната търговия, е пипе (pips). Това е най-малкото измение на котировките на валутните курсове. Например, ако USD/CHF...