Инвестиции

Финансиране през платформата Kickstarter

Kickstarter е една от най-големите платформи за масово финансиране, която предоставя възможност на хора с идеи за проекти да ги финансират от потенциални инвеститори. Тази статия ще се фокусира върху това как да финансирате проект през Kickstarter и какви са предимствата и недостатъците на използването на тази платформа.

 

Как работи Kickstarter?

 

Kickstarter е платформа, която предоставя възможност на хора с идеи за проекти да ги представят на потенциални инвеститори. Проектите се рекламират чрез кампании, които описват какво е проектът, колко пари са необходими за неговото осъществяване и какви са наградите за инвеститорите.

 

Когато кампанията на проекта е пусната, инвеститорите могат да изберат да подкрепят проекта, като дарят пари в замяна на награди. Наградите обикновено включват предмети, свързани с проекта, като например ранен достъп до продукта, когато е готов, или бронзово, сребърно или златно спонсорство в зависимост от сумата, която е дарена.

 

Как да финансирате проект през Kickstarter?

 

Финансирането на проект през Kickstarter изисква подготовка на кампанията. Важно е да представите идеята си по такъв начин, че да привлечете вниманието на потенциалните инвеститори. Ето някои стъпки, които можете да предприемете, за да изградите успешна кампания на Kickstarter:

 

 • Изградете ясна и лесно разбираема кампания
 • Определете целта на кампанията си и изчислете необходимата сума за проекта
 • Определете наградите, които ще дадете на инвеститорите в зависимост от сумата, която дарят
 • Изградете социална медийна стратегия за рекламиране на кампанията си
 • Качете видео, което представя идеята ви и я прави по-разбираема за потенциални инвеститори
 • Направете добра презентация на проекта ви, която ще включва детайлно описание на проекта, как ще бъдат използвани събраните средства, какви са очакванията ви за бъдещето и т.н.
 • Поставете атрактивни снимки на продукта или на други елементи, свързани с кампанията ви
 • Комуникирайте с потенциалните инвеститори и отговаряйте на въпросите им бързо и ефективно

Предимства на финансиране през Kickstarter

 

 

Използването на Kickstarter за финансиране на проект може да предостави много предимства за предприемачите. Някои от тях са:

 

 • Широко разпространение – Kickstarter има голяма база потенциални инвеститори и това може да доведе до по-широко разпространение на вашата идея.
 • Събиране на пари без да давате контрол – Финансирането на проект през Kickstarter не означава, че трябва да продадете част от компанията си или да дадете контрол върху проекта. Това дава свобода на предприемачите да работят независимо.
 • Възможност за ранно тестиране – Проектът ви може да бъде тестван рано и това може да ви помогне да откриете проблеми и да ги оправите, преди да поставите продукта на пазара.

 

Недостатъци на финансиране през Kickstarter

 

Въпреки много предимства, използването на Kickstarter има и някои недостатъци. Някои от тях са:

 

 • Конкуренция – За да привлечете инвеститори на вашата кампания, вие трябва да конкурирате с други проекти, които също се опитват да привлекат финансиране.

 

 • Риск от недостиг на финансиране – Ако не успеете да постигнете своята цел на кампанията, всички дарения, които сте получили, ще се върнат обратно на инвеститорите. Това може да остави вас и вашата идея без финансиране.

 

 • Изисква управление на кампанията – За да бъдете успешни на Kickstarter, трябва да създадете ефективна кампания и да я управлявате ефективно. Това може да изисква много време и усилия.

 

За финал смело можем да заявим, че  Kickstarter е мощен инструмент за финансиране на проекти, който може да предостави много предимства за предприемачите. Но за да бъде успешен на платформата, трябва да се направят задълбочени изследвания и да се изготви ефективна кампания, която да привлече вниманието на потенциалните инвеститори.

Вижте още

Струва ли си да започнете да инвестирате, ако имате заеми?

admin

5 ТОП съвета от легендарни инвеститори

Радостин Валеов

5 тайни за забогатяване от най-големите инвеститори в света

Радостин Валеов