Инвестиции

Финансиране през платформата Kickstarter

Kickstarter е една от най-големите платформи за масово финансиране, която предоставя възможност на хора с идеи за проекти да ги финансират от потенциални инвеститори. Тази статия ще се фокусира върху това как да финансирате проект през Kickstarter и какви са предимствата и недостатъците на използването на тази платформа.

 

Как работи Kickstarter?

 

Kickstarter е платформа, която предоставя възможност на хора с идеи за проекти да ги представят на потенциални инвеститори. Проектите се рекламират чрез кампании, които описват какво е проектът, колко пари са необходими за неговото осъществяване и какви са наградите за инвеститорите.

 

Когато кампанията на проекта е пусната, инвеститорите могат да изберат да подкрепят проекта, като дарят пари в замяна на награди. Наградите обикновено включват предмети, свързани с проекта, като например ранен достъп до продукта, когато е готов, или бронзово, сребърно или златно спонсорство в зависимост от сумата, която е дарена.

 

Как да финансирате проект през Kickstarter?

 

Финансирането на проект през Kickstarter изисква подготовка на кампанията. Важно е да представите идеята си по такъв начин, че да привлечете вниманието на потенциалните инвеститори. Ето някои стъпки, които можете да предприемете, за да изградите успешна кампания на Kickstarter:

 

 • Изградете ясна и лесно разбираема кампания
 • Определете целта на кампанията си и изчислете необходимата сума за проекта
 • Определете наградите, които ще дадете на инвеститорите в зависимост от сумата, която дарят
 • Изградете социална медийна стратегия за рекламиране на кампанията си
 • Качете видео, което представя идеята ви и я прави по-разбираема за потенциални инвеститори
 • Направете добра презентация на проекта ви, която ще включва детайлно описание на проекта, как ще бъдат използвани събраните средства, какви са очакванията ви за бъдещето и т.н.
 • Поставете атрактивни снимки на продукта или на други елементи, свързани с кампанията ви
 • Комуникирайте с потенциалните инвеститори и отговаряйте на въпросите им бързо и ефективно
  Струва ли си да започнете да инвестирате, ако имате заеми?

Предимства на финансиране през Kickstarter

 

 

Използването на Kickstarter за финансиране на проект може да предостави много предимства за предприемачите. Някои от тях са:

 

 • Широко разпространение – Kickstarter има голяма база потенциални инвеститори и това може да доведе до по-широко разпространение на вашата идея.
 • Събиране на пари без да давате контрол – Финансирането на проект през Kickstarter не означава, че трябва да продадете част от компанията си или да дадете контрол върху проекта. Това дава свобода на предприемачите да работят независимо.
 • Възможност за ранно тестиране – Проектът ви може да бъде тестван рано и това може да ви помогне да откриете проблеми и да ги оправите, преди да поставите продукта на пазара.

 

Недостатъци на финансиране през Kickstarter

 

Въпреки много предимства, използването на Kickstarter има и някои недостатъци. Някои от тях са:

 

 • Конкуренция – За да привлечете инвеститори на вашата кампания, вие трябва да конкурирате с други проекти, които също се опитват да привлекат финансиране.

 

 • Риск от недостиг на финансиране – Ако не успеете да постигнете своята цел на кампанията, всички дарения, които сте получили, ще се върнат обратно на инвеститорите. Това може да остави вас и вашата идея без финансиране.

 

 • Изисква управление на кампанията – За да бъдете успешни на Kickstarter, трябва да създадете ефективна кампания и да я управлявате ефективно. Това може да изисква много време и усилия.
  Инвестицията, която се изплаща: Пренареждане на керемиди за дълготраен и икономичен покрив

 

За финал смело можем да заявим, че  Kickstarter е мощен инструмент за финансиране на проекти, който може да предостави много предимства за предприемачите. Но за да бъде успешен на платформата, трябва да се направят задълбочени изследвания и да се изготви ефективна кампания, която да привлече вниманието на потенциалните инвеститори.

Вижте още

Топ правила в какъв апартамент да инвестирате за да спечелите повече!

Радостин Валеов

10 най-добри инвестиции през 2022 г.

Радостин Валеов

Как инвестицията в професионален уебсайт може да повиши резултатите за Вашата транспортна фирма

Радостин Валеов