Кредитиране

Как да се отървете от заеми законно

Никой не е имунизиран от ситуация, в която плащанията по кредита стават непоносими. Някои са готови да се откажат. Нека ви дадем обаче няколко варианта.

Консолидация

Обединяването на няколко кредита в един за улесняване на процедурата по изплащане на дълга се нарича консолидация. Консолидирането на заемните сметки ще позволи на собственика да формира ефективен график за погасяване на дълга, както и да улесни контрола върху неговото изпълнение. Освен това операцията включва:

  • Намаляване на лихвения процент;
  • Промяна на условията и размера на месечните плащания;
  • Намаляване на общия размер на кредитния дълг.
  • Изборът на кредитор за операцията може да стане по интернет или при вашия банкер. След това трябва да кандидатствате с изразено желание за получаване на безлихвен заем за обединяване на дългове.

След попълване на документацията, клиентът трябва да извърши планираните плащания своевременно, така че лихвеният процент да не се увеличава и кредитният отчет да не се влошава. По-добре е да избягвате използването на кредитни карти, които не са включени в процеса на консолидация, а също така да плащате повече от определената сума за бързо затваряне на дълга.

Кредитни ваканции

Често проблемите, които са възникнали внезапно, могат да бъдат решени с помощта на услугата „Кредитни ваканции“. Това е временно разсрочено плащане, предоставено от банката. Кредитополучателят има право да ползва един от следните видове услуги:

  • Частична отсрочка;
  • Пълна;
  • Преизчисляване на размера на дълга при прехвърляне от една валута в друга.
  Кредити със сигурно одобрение

При частично отсрочване собственикът ще продължи да плаща, но по друга схема. Например, кредитополучателят ще изплати само размера на лихвата или намален размер на месечните вноски (в този случай периодът на закриване на кредита ще се увеличи). За да предостави пълно отлагане, банката ще изисква основателна причина: обоснована информация за загуба на работа, тежко заболяване и т.н. По време на периода на услугата длъжникът не извършва никакви плащания.

Следващият метод – „Промяна на валутата“ – може да бъде изход за кредитен дълг в лева от текущата ситуация, ако еврото или доларът падне. За дълг в чуждестранна валута – при обезценяване на лева.

Без значение дали сте взели кредит от небанкови кредитни компании, банки или заложни къщи, то винаги преценявайте дали ще успеете да се справите с вноските си на време. Ако смятате, че няма да можете да погасявате задълженията си, то намалете сумата на заема или увеличете периода за връщане, за да не бъдат прекалено високи вашите вноски.

Източник: krediti24.com

Вижте още

Как да намерите банка, която работи с лица с лоша кредитна история

Радостин Валеов

Как да използвате кредитите за подпомагане на социални и обществени цели

admin

Какви възможности може да предостави мостовият кредит

admin